:: เว็บลิงค์ ::
 
:: กลุ่มต่างๆใน สพป.น่านเขต 2 ::

:: สถานีวิทยุออนไลน์::


:: สาระน่ารู้ ::
:: ผลงานวิชาการ ::
:: Nan2 - facebook :::: สถิติ ::
เข้าชม 74,105,770 คน
Online: 7 คน
 

:ข่าวสาร จากท่านผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 2 :

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ร.ร. ::
:: หนังสือราชการจากเขตพื้นที่ถึง ร.ร. ::

 
:: ข่าวการศึกษา http://www.kruthai.info ::


::ข่าวสาร การนิเทศสถานศึกษา จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ:

 
แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ
จัดส่งข้อมูลความต้องการอัตรากำลัง
ข้าราชการครู ปีการศึกษา 2557 
 

อำเภอท่าวังผา   1. ชุมชนบ้านดอนตัน 
2.บ้านม่วง  3. บ้านดอยติ้ว  4. บ้านน้ำแป่ง

อำเภอปัว   1. บ้านขอน  2. บ้านป่าลาน 
3. บ้านนาฝาง  4. สกาดใต้  5. กอกจูน 
6. ไตรประชาวิทยา 
 7. สหราษฏร์บำรุง 
8. จอมแจ้งวิทยาคาร

อำเภอเชียงกลาง  1. ชุมชนรัชดาภิเษกฯ 
2. ไตรราษฏร์สามัคคี  3. พระพุทธบาทวิทยา 
4. บ้านเหล่าอ้อ 
 5. บ้านตึ๊ด  6. บ้านดอนแท่น 

อำเภอทุ่งช้าง  1. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 98 2. บ้านน้ำลาด

อำเภอสองแคว  1. บ้านสองแคว  
2. ตำรวจตระเวนชายแดนฯ (ตชด.)  
3. บ้านสะเกิน  4. บ้านปางส้าน     
อำเภอบ่อเกลือ  1. บ้านบ่อหยวก 
2. ขุนน้ำน่าน  3. ห่างทางหลวง 
4. ท่านผู้หญิงสง่าฯ
    

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  1. บ้านสบปืน 
2. บ้านกิ่วจันทร์ฯ  3. บ้านน้ำรีพัฒนา 
4. บ้านด่าน  
5. บ้านเปียงซ้อ 
6. บ้านบวกหญ้า  7. บ้านห้วยฟอง 
8. หม่อมเจ้าเจริญใจฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
::ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปี 54
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปี 55
:: ข้อมูลสารสนเทศ ปี 56

 

 
:video เพื่อการศึกษา:
ยุวบรรณารักษ์คนเก่งรู้ใหม่
บริหารห้องสมุดอย่างไรให่สำเร็จ

มุ่งมั่น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ

ผ่อเมืองน่านผ่านการนิเทศ่

 
 

 
   
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
 
 
© webmaster E-mail :jantana_plannan2@hotmail.com I phim_jan01@hotmail.com Tel 0-871879928 ©