:: เว็บลิงค์ :::: กลุ่มต่างๆใน สพป.น่านเขต 2 ::::คู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม::
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
:: สาระน่ารู้ ::
:: ผลงานวิชาการ ::
:: Nan2 - facebook :::: สถิติ ::
เข้าชม 98,887,166 คน
Online: 5 คน
 
 


:ข่าวสาร จากท่านผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 2 :

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่ ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ร.ร. ::
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สพป.น่านเขต 2. ::

วิดีโอรับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

  รายชื่อผู้มีจิตศรัทธามอบเงินสมทบกองทุน
ช่วยเหลือนักเรียน สพป.น่าน เขต 2

 
เนื่องในงานมุฑิตาจิต นายชัชชัย  ทับทินอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ ชื่อ - สกุล  จำนวนเงิน
1 ผอ.ชัชชัย - อ.เบญจมาศ ทับทิมอ่อน          10,000
2 สพป.น่าน เขต 2            2,000
3 สมาคมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2            1,000
4 สมาคมครูอำเภอปัว            1,000
5 สมาคมครูอำเภอเชียงกลาง            1,000
6 ผอ.ธีรพันธ์  บุญเกิด โรงเรียนชุมชนรัชดาฯ              500
7 สมาคมครูและบุคลากรฯ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ            1,000
8 สมาคมครูอำเภอบ่อเกลือ            2,200
9 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 2            1,000
10 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 3            1,000
11 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4              500
12 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนยมจอมพระ            1,000
13 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเชียงคานพระพุทธบาท            1,000
14 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเชียงกลางพญาแก้ว            1,000
15 กลุ่ม ผอ. ว.19            2,400
16 นายชัยวิทย์  ธรรมสละ            1,000
17 ผอ.เสน่ห์  ช่างเงิน              300
18 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประมวลผลการจัดการศึกษา            2,000
19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            2,000
20 กลุ่มอำนวยการ              700
21 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์              500
22 กลุ่มบริหารงานบุคคล              500
23 กลุ่มนโยบายและแผน              500
24 กลุ่ม ICT              200
25 โรงเรียนบ้านปรางค์            1,000
26 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา            1,000
27 โรงเรียนดอนมูล  (ศิลาเพชร)              500
28 โรงเรียนบ้านปงสนุก            1,000
29 โรงเรียนบ้านปางปุก              500
30 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์              500
31 ผอ.จิรภัทร  มหาวงศ์                500
32 ผอ.ภนิดา คุณครูศิริพร โรงเรียนบ้านหนอง            1,000
33 ผอ.พรชัย  นาชัยเวียง              500
34 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา              200
35 โรงเรียนภูคาวิทยาคม              500
36 ผอ.สำอาง  ใจการณ์               500
37 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง              500
38 โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์)              500
39 ผอ.เตชวัฒน์  อุดอ้าย              300
40 ผอ.ภูมิพันธ์  ปรารมภ์              300
41 ผอ.มนัส  คำชั่ง              500
42 ผอ.สมนึก  ตาลตา              500
43 ผอ.วิเชียร - วิไลวรรณ  นันต๊ะ            1,000
44 โรงเรียนบ้านเสี้ยว (ทพ.)              500
45 นางมุยาพร  อินไชย            1,000
46 นางณัฐชยา  เม็นไธสง              500
47 นางสาวผ่องผิว สุทธิ และนางสาววณัฐพร  ท้าวคำฟู  ศธจ.น่าน            1,000
48 ศน.สดศรี - อ.สมศักดิ์  สุทธการ              500
49 ศน.นิพนธ์  สารถ้อย  ศธจ.น่าน              300
50 ศน.พงษ์พิณิตย์  อุทธิยา ศธจ.น่าน              500
51 ผอ.ณรงค์  พันธ์หนูเทียน ศธจ.น่าน              500
52 นายกุลธวัช  อินนา ศธจ.น่าน              500
53 ผอ.พิพัฒน์  พงษ์พันธ์              500
54 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน              300
55 โรงเรียนบ้านขอน              300
56 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร              300
57 โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา              200
58 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รถไฟมักกะสัน              300
59 คณะครู นักการและนักเรียนโรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย              340
60 นางราตรี มูลคำ               500
61  ผอ.พัทธนันท์  พิพิธนวงศ์              500
61 ผอ.ธวัชชัย - อ.นิยะดา  นันทสว่าง              500
62 ผอ.ธวัชชัย  ยวงคำ              500
63 ศน.สุพรรณิการ์  สุทธหลวง              500
64 นายสง่า  สายใจ              500
  รวมทั้งสิ้น          56,140
 
::ปฏิทินการปฏิบัติงาน ::

 
 
 
 
 
   
 
 
 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
 
 
© webmaster E-mail :admin@nan2.go.th I phim@nan2.go.th Tel 0-871879928 ©