เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

สพป. น่าน เขต 2 ประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

สพป. น่าน เขต 2 ประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางพิมพ์ณัฐชยา...

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 3/2565

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์...

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาห้วยกานต์เฉลิมพระเกียรติ

ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาห้วยกานต์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

วันที่ 14 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กับโรงเรียนราชปิโยรสา...

โพสต์ล่าสุด

สพป. น่าน เขต 2 ประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

สพป. น่าน เขต 2 ประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 19 มกราคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่านเขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมขยายผลระบบบริการ กพ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ ของ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางพิมพ์ณัฐชยา...

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 3/2565

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

1 2 3

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 18

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.