เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดนำร่อง ในภาคเรียนที่ 1/2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดนำร่อง ในภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 256 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และศึกษานิเทศน์ ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวม...

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2565พร้อมกับประชุมรองผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.น่าน เขต 2

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2565พร้อมกับประชุมรองผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.น่าน เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 256 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. น่านเขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลการทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 17/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของทางสพฐ....

การประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา

การประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 256 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายมานพ...

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน)

ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน...

โพสต์ล่าสุด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดนำร่อง ในภาคเรียนที่ 1/2565

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวมตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ จังหวัดนำร่อง ในภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 256 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป. น่าน เขต 2 นางจันทนา อินทำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และศึกษานิเทศน์ ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการขับเคลื่อนการเรียนรวม...

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2565พร้อมกับประชุมรองผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.น่าน เขต 2

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 17/2565พร้อมกับประชุมรองผอ.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.น่าน เขต 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 256 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป. น่านเขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลการทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 17/2565 ผ่านระบบ วิดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของทางสพฐ....

การประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา

การประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 256 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ สาขา บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของ นายมานพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

1 2 3 4

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 28

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.