เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น)ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น)ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

วันที่ 22 กันยายน 64 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนา การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรควิด -...

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 35/2564

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 35/2564

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย และข้อราชการจาก...

โพสน์ล่าสุด
การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา...

📢📢ประกาศโรงเงรียนบ้านห้วยท่าง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน🧑👩 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยท่าง ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน...

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น)ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น)ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์

วันที่ 22 กันยายน 64 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนาการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมสัมมนา การบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรควิด -...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 10

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.