เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวรนคร นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนวรนคร ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ในการนี้ นายจักรกริช จิตมโนวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ร่วมกิจกรรมฯ...

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ณ...

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต...

โพสต์ล่าสุด

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวรนคร นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือโรงเรียนวรนคร ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ในการนี้ นายจักรกริช จิตมโนวรรณ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ร่วมกิจกรรมฯ...

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ณ...

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

1 2 3 5

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 30

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.