เขตสุจริต_2
Print
จุดเน้น_1
Print
Untitled-1
_1
Covid
previous arrow
next arrow

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมารอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่...

การประชุม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

การประชุม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ครูได้เลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมตามบริบทวิชาที่สอน...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ สิงห์ธนะ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ สิงห์ธนะ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ สิงห์ธนะ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว และโรงเรียนบ้านไฮหลวง (รร.พระพุทธบาทวิทยาปัจจุบัน) ณ เมรุวัดรัชดา...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE...

โพสต์ล่าสุด

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายกีรติ ซามัชฌิมารอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาววิชยาดา เรืองฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่...

การประชุม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

การประชุม หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการประชุมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้ครูได้เลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมตามบริบทวิชาที่สอน...

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ สิงห์ธนะ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ สิงห์ธนะ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายประเสริฐ สิงห์ธนะ อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว และโรงเรียนบ้านไฮหลวง (รร.พระพุทธบาทวิทยาปัจจุบัน) ณ เมรุวัดรัชดา...

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่านในการต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2564 และร่วม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 12

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.