ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

พิธีเปิดงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมคณะกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. สพป.น่าน เขต 2 จัดการ “ประชุม[...]
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.น่าน เขต 2
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม เงินรายได้สถานศึกษา และการจ่ายเงินอุดหนุน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน[...]
กิจกรรม Olympic Day 2023
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายกิติพศ เครือสาร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนริมป่าคา
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์