Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาบริหารสถานศึกษา
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
กิจกรรมรถโมบายรักการอ่าน และ I love English
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต [...]
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 25/2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
ร่วมงานพิธีทำบุญเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่สถานีตำรวจภูธรปัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 [...]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป. ตาก เขต 2
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์