ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
งานพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space)
วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทำลายหนังสือ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน[...]
การเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.น่านเขต 2 เกมส์”
วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป[...]
การแข่งขันกีฬานักเรียน “สพป.น่านเขต 2 เกมส์”
วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ตรวจติดตามรายงานการเร่งรัดงานก่อสร้าง
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ให้กำลังใจคณะทำงานฝ่ายสถานที่
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ผู้อำนวยการสพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการบำนาญ
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ชมรมข้าราชการบำนาญในสังกัด สพป.น่าน[...]
พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์