Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ลงพื้นที่ตรวจ สภาพระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่้อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
การประเมินเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สาขาบริหารสถานศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
การประชุมหารือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวมของจังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์