Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ประชุมเพื่อวางแผนงานวิชาการ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ [...]
กิจกรรม Wall Gallary และพิธีลงนาม MOU
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์