ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ตรวจสอบความเสียหายไฟไหม้อาคารเรียน
วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
สำรวจความเสียหายไฟไหม้อาคารเรียน
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.10 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประเมินการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2566
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2566
วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางนัฑวิภรณ์[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์