Register |

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2
วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พิธีเปิดสระว่ายน้ำอบจ.น่าน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
สัมภาษณ์ ICT Talent true
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พบปะ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ตรวจสอบความเสียหายไฟไหม้อาคารเรียน
วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์