Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

การแข่งขันภาษาอังกฤษ – จีน English -Chinese skills Competition
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ [...]
การแข่งขันภาษาอังกฤษ – จีน English -Chinese skills Competition
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่านเขต 2 [...]
นิเทศ ติดตามการการแข่งขัน English skill competition ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
นที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ [...]
แสดงความยินดีบุคลากร สพป. น่าน เขต 2 ที่ได้รับโล่ศึกษานิเทศก์ดีเด่น
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 [...]
ลงพื้นที่ตรวจข้อเท็จจริงในการขอรื้อถอนอาคารเรียน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนประสบภัยเนื่องจากผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น มู่หลาน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต [...]
รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2565 พร้อมประชุมรองผอ./ผอ.กลุ่ม/หน่วย
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป. น่าน เขต 2 [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์