Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 [...]
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง สพป. น่าน เขต 2 [...]
ค่ายต้นแบบความดี จิตอาสา พี่ชวนน้องรักษ์ป่าน่าน
วันที่ 5 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่ าน เขต 2 [...]
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ. สพป. น่านเขต 2 [...]
การประกวดผลงานในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรันดาร
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ. สพป. น่าน เขต 2 [...]
การประชุมใหญ่สามัญ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 4 ประจำปี 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร. อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์