Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)
วันที่ 16 กันยายน 2565 นายพรชัย นาชัยเวียง รอง สพป. น่าน เขต 2 [...]
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป. น่าน เขต [...]
สพป. น่าน เขต 2 รับมอบถุงยังชีพเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายจำลอง ไชยยา นางสาวรัศมี มงคล นายพลวิเดช [...]
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป.น่าน เขต 2 [...]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ต่อต้านแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์