ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2[...]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เสี่ยงอุทกภัย
วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เสี่ยงอุทกภัย
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2[...]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรต้านทุจริต จิตพอเพียงยกระดับสัมฤทธิผล ITA น่าน 2
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1/2566
วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2[...]
การประชุมวางแผนงานเครือข่ายกลุ่มรร.เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์