ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์”
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมออนไลน์เพื่อแจ้งข้อหารือ(ศูนย์ประสานงานเขตตรวจราชการที่ 1
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2566
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศุทธา จักคาม[...]
การประชุมผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและผอ.โรงเรียน ในสังกัดสพป.น่าน เขต 2
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
Nan2 Talk Walk Aroundกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2[...]
เยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]
การประชุมการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา[...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์