Register |

Login

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

วิพากย์คู่มือการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุนฯ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 [...]
รับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.”
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. [...]
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนจังหวัดน่าน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา [...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณฯ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 [...]
พิธีฌาปณกิจศพบิดาของคุณครูวิภารักษ์ สะตะ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 [...]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ที่อยู่ 418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
โทรศัพท์ : 05-479 1510 โทรสาร : 05-479 1249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  
E-mail: dlict@nan2.go.th 

เพิ่มเพื่อนทางไลน์

  • หน้าประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ITA Online
  • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  • เว็บไซต์กลุ่ม 10 กลุ่ม
  • นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน 2
  • เพิ่มเพื่อนทางไลน์