ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ผู้ประสงค์จะดำเนินการร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถดำเนินการตามช่องทางดังต่อไปนี้
คำชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
2. ช่องเรียน : ระบุคำว่า ”ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2”
3. ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
4. ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
5. ช่องรายละเอียด : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
6. ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีไม่ต้องกรอก
7. ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
8. ช่องที่อยู่ : กรอกที่อยู่ปัจจุบันของผู้ร้องเรียน
9. กด
ส่ง
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2