นายประสิทธิ์ ชาวแหลง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายประสิทธิ์ ชาวแหลง
ชื่อ-สกุล (en) : prasit chaolaeng
ว.ด.ป.เกิด :
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0932844375
อีเมล์ : prasit.ch2505@gmail.com
ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2
ว.ด.ป.บรรจุ : 03/01/2528
สังกัด : สพป.น่าน เขต 2
สถานะ : ผู้บริหาร
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศม. การบริหารการศึกษา

ประวัติการรับราชการ

  • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

การฝึกอบรมที่สำคัญ

-ไม่พบข้อมูล-

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

-ไม่พบข้อมูล-