ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม พิธีเปิดงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. นางสาวสุทธิชารัชต์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรมและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่

ตรวจเยี่ยมจุดแข่งขัน มทร.ล้านนา น่าน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน

ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการ ณ ข่วงเมืองน่าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1

ตรวจเยี่ยมจุดแข่งขัน ณ วัดนาวงศ์ อ.ปัว จ.น่าน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว และคณะ

จัดทำทะเบียนประวัติ (กพ.7) ข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2

ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รับการรายงานตัวและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่