เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

สพป.น่าน เขต 2เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยม สังเกตการณ์

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกำกับติดตามและแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่

อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ