ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมราช 60 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)