วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รองผอ.สพป.น่านเขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Nan2 Talk Walk Around กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี Ms.Lorraine Ngwarai และ Miss Lovely Codilla Humadas ครูชาวต่างชาติ โรงเรียนบ้านปรางค์ เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมวนฐานเดินสนทนาภาษาอังกฤษ ตามกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่ สพป.น่าน เขต 2