สพป.น่าน เขต 2,การย้ายครู 66
สพป.น่าน เขต 2,การย้ายครู 66

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

ติดตามความพร้อมสถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ติดตามความพร้อมสถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70...

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่านฯ และรับมอบเกียรติบัติรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่านฯ และรับมอบเกียรติบัติรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม...

รับมอบเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รับมอบเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นภาพร แสงนิล ผอ.สพม.น่าน และนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รับมอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

ร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารฯ

ร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565...

โพสต์ล่าสุด

ติดตามความพร้อมสถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ติดตามความพร้อมสถานที่จัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70...

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่านฯ และรับมอบเกียรติบัติรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่านฯ และรับมอบเกียรติบัติรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม...

รับมอบเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

รับมอบเงินอุดหนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.นภาพร แสงนิล ผอ.สพม.น่าน และนายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รับมอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...

ร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารฯ

ร่วมพิธีมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารฯ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

1 2 3 7

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 45

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.