ถวายพระพร สำนักงานเขต (5)
สีน้ำเงินเข้ม ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การศึ
ศูนย์ประสานงานก่อนรับสมัคร
แบนเนอร์ ประกาศการไว้ทรงผมของนักเรียน
แบนเนอร์ ประกาศการไว้ทรงผมของนักเรียน

Application

And

Service

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ประเมินความพึงพอใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่การศึกษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ...

สพป.น่าน เขต 2เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

สพป.น่าน เขต 2เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยม สังเกตการณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกำกับติดตามและแก้ปัญหายาเสพติด

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกำกับติดตามและแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้เจงสร้างความเข้าใจการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์”

อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์” ตามโครงการ “การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 25 –...

โพสต์ล่าสุด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ผอ. กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ...

สพป.น่าน เขต 2เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

สพป.น่าน เขต 2เปิดรับสมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยม สังเกตการณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกำกับติดตามและแก้ปัญหายาเสพติด

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกำกับติดตามและแก้ปัญหายาเสพติด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้เจงสร้างความเข้าใจการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2566 ของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน

No post found

1 2 3 6

อ่านเพิ่มเติม

1 2 3 33

ผลการดำเนินงาน

คลิปวิดีโอ nan 2 channel

นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน 2

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ระบบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( E-service )

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษา

สายตรง รมว.ศธ.
รับเรื่องราวร้องทุกข์

OBEC TRAINING

ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ

การขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ” สพฐ.

องค์การค้าของ สกสค.