ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
418 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทรศัพท์ 054791510 โทรสาร 054791249
E-mail : ednan2@nan2.go.th  E-mail: dlict@nan2.go.th 

แบบฟอร์มติดต่อ