การนิเทศการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (ครั้งที่ 1)

การนิเทศการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (ครั้งที่ 1)

การนิเทศการจัดกิจกรรมการอ่านการเขียนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – 3 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (ครั้งที่...
การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย แบบเวอร์ชัว

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย แบบเวอร์ชัว

โรงเรียนชุมชนศิลาแลง นำโดย นายวิทยา ธุระอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสัจวัชร์ มานะกิจ ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย แบบเวอร์ชัว   (เสมือนจริง)ประจำปี  2563  ได้รับรางวัล ระดับต่างๆ ดังนี้ 1.นายชัยวุฒิ แซ่เฮ้อ      ได้รับเหรียญทอง...
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โรงเรียนชุมชนศิลาแลง กลุ่มโรงเรียนปัว 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้รับรางวัล   โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ขอแสดงความชื่นชมยินดี...