ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2566 ของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ณ...
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียงรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ครั้งที่ 70...

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2655

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2655 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

โครงการเสวนาสภากาแฟและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอปัว

วันที่ 6 กันยายน 2565 สพป. น่าน เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเสวนาสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุม ในการนี้...