คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมาผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียงรองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ครั้งที่ 70...

การประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2655

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2655 โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยนางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

โครงการเสวนาสภากาแฟและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอปัว

วันที่ 6 กันยายน 2565 สพป. น่าน เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเสวนาสภากาแฟ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปัว โดยมี นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในการประชุม ในการนี้...
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา 2564

คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล iqa award ประจำปีการศึกษา...