รายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรสมรรถนะด้านที่ ๑ และมีสิทธี้เข้ารับการเลือกสรรสมรรถนะด้านที่ ๒ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสมรรถนะด้านที่-1Download

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก อัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ...