ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน

ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ. สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุดาพร ไชยศิลป์ และนางสาวสุมิตรา ไชยโย พนักงานราชการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ลงพื้นที่ ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน...
ปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ

ปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาอุดมรัตน์...
เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเตรียมความพร้อมครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการข้อมูลประจำจุดแข่งขัน เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา...