เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปี 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ จินะสาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่...
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ...