แก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่านการเขียน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์...