วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในสังกัด เข้าใจการสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนางณัฐชยา เม็นไธสง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สพฐ. บรรยายพิเศษแนวทางการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ สพฐ. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2