การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการเปิดโลกนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรในสังกัด...