วันที่ 11 กันยายน 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่านเขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานร่วมการประชุมสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากิจการลูกเสือ นำโดย นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลและงานนิติการ และนายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนกิจการค่ายลูกเสือ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านสบกอน และค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน