ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ประชุมสามัญประจำปีคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2/2566 ของคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ณ...