วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์” ตามโครงการ “การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยมี ดร.ปาริชาติ เภสัชชา ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายสุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวภัฎฐ์ธีรา รัตนทวีพรชัย ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2