อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์”

อบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์” ตามโครงการ “การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 25 –...