วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) รอบระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2