วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนกับผู้บริหารและคณะครู โดยมีนายนิสิต สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนทองวิทยา พร้อมคณะครูต้อนรับการตรวจเยี่ยม