เตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.

เตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผอ.สพป.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) รอบระยะเวลา...
นิเทศ ติดตาม

นิเทศ ติดตาม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 พร้อมมอบนโยบายเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา...