วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 100 ปี และทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน