วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผอ.โรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และให้นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สพป.น่าน เขต 2