การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ

การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายศุทธา จักคาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มอำนวยการให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เกิดความประทับใจในกลุ่มข้าราชการครู...
การประชุมผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและผอ.โรงเรียน ในสังกัดสพป.น่าน เขต 2

การประชุมผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วยและผอ.โรงเรียน ในสังกัดสพป.น่าน เขต 2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมรองผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผอ.โรงเรียนในสังกัดสพป.น่าน เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...
การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

การประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมี ดร.อารีย์ วรรณชัย รองผอ.สพป.น่านเขต 2 ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์...
Nan2 Talk Walk Aroundกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Nan2 Talk Walk Aroundกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รองผอ.สพป.น่านเขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Nan2 Talk Walk Around กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ โดยมี Ms.Lorraine Ngwarai และ Miss Lovely Codilla Humadas...
เยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

เยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายศุทธา จักรคาม รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ และบริจาคเงิน จำนวน 7,200 บาท พร้อมสิ่งของ...