วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสุกัญญา บางพาน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนายพลวิเดช ดนัยดุริยะ ศึกษานิเทศก์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนงอบปอน และเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเฟือยลุง