วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป. น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.น่าน เขต 2 ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สพป. น่าน เขต 2 ต่อคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำโดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวม ของนักเรียน กรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป. น่าน เขต 2