วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา นายอดิศักดิ์ ไชยอ้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแก ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ณ โรงเรียนบ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน