วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป. น่าน เขต 2 ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านที่พัก สถานที่ใช้ในการแข่งขัน รวมถึงการบริหารจัดการด้านจราจร ด้านพยาบาล ด้านความปลอดภัย จุดทิ้งขยะมูลฝอย และด้านอื่นๆ ณ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา และโรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน