วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นางสดศรี สุทธการ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ การศึกพิเศษ (โรงเรียนรวม) โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูประจำจุดแข่งขัน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2