วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรชัย นาชัยเวียง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนจัดการสถานที่ในการแข่งขันและการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ซึ่งได้กำหนดสถานที่จัดการแข่งขันใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา และอำเภอเชียงกลาง รวมทั้งหมดจำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2