วันที่ 16 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมีนางสิริลักษณ์ ชาวแหลง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวปณิสรา วงสุยะ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสองแคว เพื่อประกอบ พิธีทักษิณา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อ่านสารวันครู และพบปะเพื่อนครูอำเภอสองแคว ณ โรงเรียนบ้านสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน