วันที่ 16 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง นางรัชกร เรือนติ๊บ และนางสาวกานต์พิชชา ใหม่กุละ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ร่วมกับสมาคมครูอำเภอปัว ซึ่งมีการประกอบพิธีทักษิณา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีไหว้ครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และการอ่านสารวันครู สารจากประธานกรรมการคุรุสภา โดยนายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต ๒ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล ด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้โอวาทและพบปะเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน