วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณิการ์ สุทธหลวง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู นำคณะติดตาม สพฐ. ซึ่งนำโดย นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาส ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว และโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน