วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญโดยใช้วิธี SQ4R และการทำชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญสู่การปฏิบัติจริง สำหรับครูผู้สอน ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3“ โดยมี นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ สพป.น่าน เขต 1 ประธานคณะทำงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย พื้นที่จังหวัดน่าน นางปราณี ปราบริปู ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สถาบันภาษาไทย สพฐ. นางปิยพร พัฒนพรหม ข้าราชการบำนาญ ครูโรงเรียนบ้านน้ำคา สพป.น่าน เขต 2 ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 ทั้งนี้มี นายจำลอง ไชยยา และนางสาวรัศมี มงคล ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ