วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา ซึ่งเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ สถานที่พัก การจราจร ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพที่ดี แก่ผู้เดินทางมาร่วมงาน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2