วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับนางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 บันทึกรายการ “เช้านี้…ที่น่าน” ในประเด็นความคืบหน้า และการเตรียมความพร้อมมหกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน ซึ่งมีการถ่ายทอดสัญญาณในเวลา 08.00 – 09.00 น. วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

1. วิทยุ สวท.น่าน FM 94.75MHz, Facebook Live เพจ : สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์

2. วิทยุออนไลน์ สวท.น่าน FM 94.75 MHz

3. YouTube Channel: สวท.น่าน กรมประชาสัมพันธ์