วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย นาชัยเวียง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 คณะผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ร่วมกับเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อมอบความสุขให้กับเด็ก ด้วยการเล่นเกม แจกขนม ของเล่น และเปิดเวทีเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้แสดงความสามารถ เป็นเด็กดี และกล้าแสดงออก ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” โดยมีนายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สนามเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน