วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดน่าน