วันที่ 12 มกราคม 2566 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย คณะผอ.กลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1